8 december 2022

10 juni 2023: GinkGo

Stichting GinkGo Parkstad gelooft dat ieder mens de juiste behandeling en het juiste medicijn verdient.
Ze hebben als missie om alle mensen te steunen die dit hard nodig hebben, omdat zij strijden tegen kanker.
Op 10 en 11 juni 2023 vindt een tweedaags wandelevenement plaats, met onder andere optredens, amusement, demonstraties en braderieën waarbij geld wordt ingezameld om het onderzoek naar de bestrijding van kanker te ondersteunen binnen onze eigen regio.

Marigold zal ook onderdeel zijn van dit prachtige initiatief.
Wij zullen spelen op zaterdag 10 juni om 14.00u in het Kerkraadse stadspark!

Kijk voor meer informatie over GinkGo op: www.ginkgoparkstad.nl.